14 kwietnia 2022

Trwa kwalifikacja wojskowa

Do 29. kwietnia w budynku Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przy ul. Listopada 11 trwa kwalifikacja wojskowa obejmująca przede wszystkim mężczyzn z […]
13 kwietnia 2022

Szkoła przyjazna uchodźcom

Może i trzeba było przeorganizować pracę w Szkole Podstawowej nr 8, zwiększyć liczebność w klasach, ale dla tej nowej grupy uczniów z […]
13 kwietnia 2022

Strategia rozwoju miasta poddana konsultacjom

Do 4. maja w Urzędzie Miasta Bartoszyce można zgłaszać uwagi do projektu strategicznego dla rozwoju miasta dokumentu. Tym razem strategia przewiduje działania […]
12 kwietnia 2022

Pożar, kradzież, pasmo nieszczęść

Dziś (12.04) widać już tylko zgliszcza, zniszczony budynek, spalone wyposażenie, to skutek pożaru jaki wybuchł z piątku na sobotę w Wozławkach. Ale […]