17 kwietnia 2019

Medal „Za zasługi dla obronności kraju”

W Urzędzie Stanu Cywilnego miała miejsce krótka, ale istotna dla wyróżnionych uroczystość. To moment nadania Państwu Mariannie i Józefowi Dudzińskim srebrnego medalu […]
16 kwietnia 2019

Nowa siedziba Komisariatu Policji w Górowie Iław.

Na zmianę warunków lokalowych policjanci z Komisariatu Policji w Górowie Iław. musieli trochę poczekać i uzbroić się w cierpliwość. Trudny czas pracy […]
15 kwietnia 2019

Najlepsi sołtysi w powiecie

Dziś w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie podkreślające rolę sołtysa w społeczeństwie. Wyróżnienie wręczone zostało trzem sołtysom, którzy zostali wyłonieni głosami mieszkańców […]
15 kwietnia 2019

Gospodarka odpadami tematem konferencji

W Urzędzie Miasta Bartoszyce trwa konferencja skupiona wokół gospodarki odpadami. Tematem są zarówno kwestie funkcjonowania ZGO, wysypiska w Wysiece, kwestie finansowe, ale […]