25 października 2019

XVI sesja Rady Powiatu Bartoszyckiego

Blok oświatowy (sytuacja oświaty w powiecie, nabór uczniów, wyniki egzaminów, przekształcenia) będzie głównym tematem XVI sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Ustalony porządek obrad, […]
24 października 2019

XVII sesja Rady Miasta Bartoszyce

W sali sesyjnej Urzędu Miasta rozpoczęły się obrady XVII sesji z udziałem radnych miejskich. Obszerny porządek obrad przewiduje m. in. głosowanie nad […]
23 października 2019

Łazik marsjański odwiedził „Mechaniak”

Robotyka zdominowała zajęcia w ZSP nr 1 w Bartoszycach, ale tym razem była to zupełnie inna lekcja, bowiem poprowadzili ją studenci, członkowie […]
21 października 2019

Sentymentalna podróż mieszkańców Bartoszyc

Z połączenia sił Związku Emerytów i Rencistów ZNP, twórczej pracy Elżbiety Pilipiuk oraz Waleriana Kiezika powstało spotkanie, które zabrało mieszkańców w sentymentalną […]