7 czerwca 2019

Międzynarodowe Dni Regionu Bartoszyce 2019

Przez trzy dni Bartoszyce będą żyły plenerowym spotkaniem zorganizowanym z okazji Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce 2019. Tradycyjnie część koncertowa skupiona jest na […]
7 czerwca 2019

Plażówka w sportowej ofercie Dni Bartoszyc

Tradycyjnie na boiskach przy jeziorku miejskim w ramach Międzynarodowych Dni Regionu Bartoszyce rozgrywane są mecze plażowej piłki siatkowej. Dziś o mistrzostwo grają […]
7 czerwca 2019

Samorząd powiatowy – doświadczenia i przyszłość

Dziś rozpoczynają się trzydniowe obchody Międzynarodowych Dni Bartoszyc. Współorganizatorem pierwszego dnia jest Powiat Bartoszycki. Stąd oprócz części koncertowej powrócono do organizacji konferencji […]
7 czerwca 2019

Uczniowie z „żeroma” kontynuują międzynarodowy projekt

Erasmus Plus, unijny program edukacyjny, młodzieży z bartoszyckiego LO im. S. Żeromskiego umożliwia łatwiejszy dostęp do innych kultur. Realizowany projekt wymiany międzynarodowej […]