25 kwietnia 2019

Na przystanku z BUTW

W BDK rozpoczęło się artystyczne spotkanie z udziałem sekcji muzycznej i teatralnej Bartoszyckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To pewnego rodzaju podsumowanie blisko rocznych […]
25 kwietnia 2019

IX sesja Rady Miasta Bartoszyce

Informacją z działalności w okresie międzysesyjnym rozpoczęły się obrady IX sesji Rady Miasta Bartoszyce. Radni realizując porządek obrad zajmą się m. in. […]
24 kwietnia 2019

Jest czyściej, wspólna akcja sprzątania miasta

Urzędnicy, pracownicy wielu zakładów, mieszkańcy Bartoszyc wspólnie skorzystali z zaproszenia do udziału w pozytywnej akcji sprzątania ziemi. Trzy wyznaczone rejony, do tej […]
24 kwietnia 2019

Strajk nauczycieli nadal trwa

Przerwa świąteczna nie przyniosła żadnych zmian w temacie akcji protestacyjnej nauczycieli. Nadal nie doszło do porozumienia na linii nauczyciele, związki, a strona […]