23 lutego 2023

Świętem szkoły przywołali pamięć o patronie

Szkoła Podstawowa nr 3 im. T. Kościuszki liczy sobie już 58 lat. Przez ten czas placówka wychowała i przygotowała do kolejnego etapu […]
22 lutego 2023

Zmierzyli się z dyktandem

Inicjatywa I Gminnego Dyktanda o Pióro Wójta Gminy Bartoszyce skierowana do uczniów ósmych klas szkół podstawowych spotkała się z bardzo dobrym odbiorem. […]
20 lutego 2023

Twórczość Osieckiej w oczach „Wyspy MEMHIA”

Wieczór wspomnień w oparciu o twórczość Agnieszki Osieckiej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bartoszycach przygotowała „Wyspa MEMHIA”, dla przypomnienia grupa bartoszyckich artystów, […]
18 lutego 2023

Jubileusz Clubu Rotary

Ideę rotarian, czyli chęć dzielenia się z innymi, otaczania ich opieką, Rotary Club Bartoszyce-Lidzbark Warm. realizuje już od 25 lat. Dzisiejsza (18.02) […]