Informacje o nadawcy

Nadawcą programu pod nazwą „BARTSAT HD” jest Telewizja Kablowa „Bart-Sat” Stowarzyszenie w Bartoszycach

ul. Pl. Konstytucji 3 Maja 19

11-200 Bartoszyce

https://bartsat.pl

Numer koncesji: 693/2017-TK

Dane kontaktowe:

Telewizja Kablowa „Bart-Sat” – Stowarzyszenie

Pl. Konstytucji 3 Maja 19

11-200 Bartoszyce

e-mail: program@bartsat.pl

tel. 89 762 62 62

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

tel. (22) 597-30-00

fax (22) 597-31-80

www.krrit.gov.pl

Dostawca usługi medialnej podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

Skład Zarządu Stowarzyszenia  Telewizji Kablowej„Bart-Sat”:

Jerzy Nowicki – Prezes Stowarzyszenia

Marzena Bukowska – członek Zarządu, Redaktor Naczelna

Tadeusz Kotulski – Wiceprezes

Leszek Chorbot – Skarbnik Zarządu

Jarosław Góral – Sekretarz Zarządu

Władysław Łazar – członek Zarządu

Ludwik Willner – członek Zarządu

Beneficjentami rzeczywistymi Stowarzyszenia  Telewizji Kablowej„Bart-Sat” ujawnionymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są członkowie Zarządu Stowarzyszenia  Telewizji Kablowej„Bart-Sat”:

Jerzy Nowicki – Prezes Stowarzyszenia

Marzena Bukowska – członek Zarządu, Redaktor Naczelna

Tadeusz Kotulski – Wiceprezes

Leszek Chorbot – Skarbnik Zarządu

Jarosław Góral – Sekretarz Zarządu

Władysław Łazar – członek Zarządu

Ludwik Willner – członek Zarządu

Wpis Telewizji Kablowej Bart-Sat Stowarzyszenie w Bartoszycach w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych jest dostępny na stronie:

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj

Informacje o dostawcy audiowizualnej usługi medialnej na żądanie

Dostawcą usługi medialnej na żądanie pod nazwą „GOTV BARTSAT” jest Stowarzyszenie Telewizji Kablowej „Bart-Sat” w Bartoszycach

ul. Pl. Konstytucji 3 Maja 19

11-200 Bartoszyce

https://go.bartsat.pl

Dane kontaktowe:

Telewizja Kablowa „Bart-Sat” – Stowarzyszenie

Pl. Konstytucji 3 Maja 19

11-200 Bartoszyce

e-mail: biuro@bartsat.pl

tel. 89 762 62 62

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

tel. (22) 597-30-00

fax (22) 597-31-80

www.krrit.gov.pl

Dostawca usługi medialnej podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

Skład Zarządu Stowarzyszenia  Telewizji Kablowej„Bart-Sat”:

Jerzy Nowicki – Prezes Stowarzyszenia

Marzena Bukowska – członek Zarządu, Redaktor Naczelna

Tadeusz Kotulski – Wiceprezes

Leszek Chorbot – Skarbnik Zarządu

Jarosław Góral – Sekretarz Zarządu

Władysław Łazar – członek Zarządu

Ludwik Willner – członek Zarządu

Beneficjentami rzeczywistymi Stowarzyszenia  Telewizji Kablowej„Bart-Sat” ujawnionymi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są członkowie Zarządu Stowarzyszenia  Telewizji Kablowej„Bart-Sat”:

Jerzy Nowicki – Prezes Stowarzyszenia

Marzena Bukowska – członek Zarządu, Redaktor Naczelna

Tadeusz Kotulski – Wiceprezes

Leszek Chorbot – Skarbnik Zarządu

Jarosław Góral – Sekretarz Zarządu

Władysław Łazar – członek Zarządu

Ludwik Willner – członek Zarządu

Wpis Telewizji Kablowej Bart-Sat Stowarzyszenie w Bartoszycach w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych jest dostępny na stronie:

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj