30 kwietnia 2018

Dzień Świadomości DPS w Kamińsku

Dziś, 24.04, przypada Europejski Dzień Śniadania. Stąd w tegoroczne obchody szczególnie wpisuje się wydarzenie po raz pierwszy zorganizowane w DPS w Kamińsku, […]