65 sesja Rady Powiatu Bartoszyckiego
16 listopada 2022
Ćwiczą na poligonie w Orzyszu
17 listopada 2022

59 sesja Rady Miasta Bartoszyce

Zmiany w budżecie wynikające m.in. z przeznaczenia środków na realizację programu związanego z rekompensatami za wzrost cen innych niż węgiel nośników ciepła oraz m.in. z realizacją projektu dotyczącego dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Bartoszyce, były tematem zwołanej w sali Urzędu Miasta sesji. Tym samym radni obradowali na 59 tzw. sesji nadzwyczajnej.

Leave a Reply