„Słoneczka” wdzięczne rodzicom
25 maja 2023
25 lat wspomnień
26 maja 2023

77. sesja Rady Powiatu Bartoszyckiego

Część sprawozdawcza dotycząca m.in. działalności Rzecznika Praw Konsumentów, działalności służb, inspekcji i straży za rok ubiegły. Radni zajmą się również projektami uchwał w tym zmianami w budżecie, określeniem usytuowania i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, udzieleniem pomocy finansowej Gminie Kiwity, co wynika z podpisanego wcześniej porozumienia.

Leave a Reply