Uczniowie SP nr 3 ślubowali na sztandar
7 października 2021
Światowy Tydzień Zwierząt
8 października 2021

Budżet Obywatelski zrealizuje dwa projekty

W tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, na który przeznaczono 50 tys. zł, uda się zrealizować dwa projekty. To sytuacja podobna do roku ubiegłego, jednak ze znacznie większym zaangażowaniem mieszkańców, którzy łącznie oddali 3580 głosów. Tym samym środki budżetu zostaną przeznaczone na zwycięski projekt pn. “Remont sali rehabilitacyjnej dla osób z niepełnosprawnością w Bartoszycach” we wnioskowanej kwocie ponad 37 tys. zł, pozostała pula budżetu ponad 12 tys. zł będzie przeznaczona na projekt pn. “Zakup fantomów oraz defibrylatorów treningowych AED do nauki pierwszej pomocy przedmedycznej dla szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy miejskiej Bartoszyce oraz dla Hufca ZHP Bartoszyce”.

Leave a Reply