690. urodziny Miasta Bartoszyce
17 lutego 2022
Zjazd sprawozdawczo-wyborczy OSP Powiatu Bartoszyckiego
18 lutego 2022

Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w nowym miejscu

Nie tyle nową siedzibą, co tymczasową od 22. lutego dla Centrum Aktywizacji Zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy w Bartoszycach będzie budynek byłej stołówki tzw. odzieżówki przy ul. Słowackiego. Wspomniany dział zostanie przeniesiony z ul. Lipowej, gdzie obecnie trwają prace remontowe pod potrzeby Starostwa Powiatowego. Ponadto w związku ze zmianą rozwiązań technologicznych, nad którymi czuwa TVK Bart-Sat, w wyznaczonym terminie (w dniach 25-28 luty) urząd będzie niedostępny dla interesantów.

Leave a Reply