Pasowanie na przedszkolaka
26 listopada 2021
My Młodzi kontynuują projekt
29 listopada 2021

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Tolko już funkcjonuje

„Nasz drugi dom” w Tolko to nie tylko z nazwy, ale przede wszystkim warunków i panującej tam atmosfery drugi dom dla osób z niepełnosprawnościami. Bo i taki był zamysł tworzenia działającego już od początku listopada br. Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego. Dziś z tej formy aktywizacji, opieki i codziennego wsparcia korzysta siedmiu uczestników, a dom przystosowany jest dla 22. osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności sprzężonej i ze spektrum autyzmu. Centrum otwarte jest na osoby potrzebujące takiego wsparcia, odpowiedni wniosek wystarczy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach.

Leave a Reply