Litwa – kolejnym etapem projektu
31 maja 2022
Dzień Dziecka z Klubem Nasze Miasto
1 czerwca 2022

Debata dot. edukacji włączającej

Krok po kroku, z każdym kolejnym działaniem, w życie wdrażany jest model Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą, którego efektem ma być zdecydowane otwarcie szkół na wszystkich uczniów i zapewnienie im optymalnych warunków do rozwoju. W tym temacie odbyła się zatem debata dot. edukacji włączającej z udziałem dyrektorów placówek oświatowych.

Leave a Reply