Wystawa z czasów PRL
15 grudnia 2021
Świąteczna atmosfera w Przedszkolu nr 2
16 grudnia 2021

Doposażona OSP w Bezledach

Dziś (15.12) do jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Bezledach trafił nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. To jeden z czternastu w województwie pojazdów, które dodatkowo zasilą sprawne funkcjonowanie jednostek stojących na straży bezpieczeństwa życia ludzkiego i mienia. Zakup możliwy był dzięki zaangażowaniu środków rządowych, jak i Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Leave a Reply