Nieodpłatna Pomoc Prawna
17 marca 2022
Rotarianie z pomocą Ukrainie
17 marca 2022

Finał projektu „Bocianie Gniazdo”

Projekt „Bocianie Gniazdo”, czyli promocja i zbiórka na rzecz stworzenia placu zabaw w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dobiega końca. Współpraca uczennic z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Bartoszycach i Stowarzyszenia „Jesteś-My” okazała się bardzo owocna w wydarzenia, doświadczenia, chęć niesienia pomocy innym, ale również w pozytywny efekt, dzięki któremu uda się spełnić marzenia dzieci o placu zabaw. Projekt oparty na współpracy i działalności charytatywnej realizowany był w ramach Olimpiady „Zwolnieni z Teorii”.

Leave a Reply