Dziś mamy Dzień Wody
22 marca 2023
Gotują i dobrze się bawią
22 marca 2023

Kontynuują naukę pierwszej pomocy

Już nie tylko przedszkolaki, ale również uczniowie objęci są szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Bo kontynuacja takich szkoleń ma ogromne znaczenie, nie tylko utrwala wiedzę, ale przede wszystkim przyzwyczaja do właściwych reakcji w sytuacji zagrożenia życia ludzkiego. Pilotażowy przed laty projekt Stowarzyszenia „mali Wielcy Ratownicy” to już cykliczność, bo widać jego dobre efekty.

Leave a Reply