Rok Mikołaja Kopernika w SP 7
23 marca 2023
Świątecznie z Fundacją „Lelka”
25 marca 2023

Laboratorium Twórcze w „Przystanku”

Na co dzień pasję do malowania rozwijają w pracowni plastycznej Bartoszyckiego Domu Kultury, ale wernisaż powstałych prac wymagał innej oprawy, którą udało się stworzyć w bartoszyckim „Przystanku”. Spotkanie było okazją do prezentacji stworzonych dzieł, a jednocześnie integracji kilku grup uczestników, w których drzemie talent. „Laboratorium twórcze” warsztatowo spełnia oczekiwania uczestników, a niebawem także i logistycznie, bowiem „Przystanek” będzie nowym miejscem twórczej pracy.

Leave a Reply