Najlepsi z Najlepszych
17 czerwca 2021
Bezpieczne Wakacje, akcja prewencyjna strażaków
18 czerwca 2021

„Nasz Drugi Dom” w Tolko

Decyzją radnych i tym samym na podstawie przyjętej podczas XLI sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego uchwały, do życia powołano nowa jednostkę budżetową powiatu pod nazwą Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne „Nasz Drugi Dom”. Centrum będzie wsparciem dla dorosłych osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w utrzymaniu sprawności psychofizycznej i społecznej. Jednostka posiada 20. miejsc pobytu dziennego i 2. miejsca pobytu całodobowego.

Leave a Reply