Projekty szansą na innowacyjne działania
3 listopada 2022
Logopedia otwarta na nowe techniki
7 listopada 2022

Oby takich uroczystości było jak najwięcej

Promesy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu bartoszyckiego i lidzbarskiego, by mogły kontynuować swą aktywność w obszarze bezpieczeństwa, awanse na wyższe stopnie zawodowe oraz przekazanie nowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego w postaci samochodu oraz łodzi ratowniczej dla KP PSP w Bartoszycach i samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Pieszkowie, były częścią składową uroczystej akademii. Wydarzenie podkreśliło jak ważne jest inwestowanie w tę grupę zawodową, oraz młode pokolenie, by stopień poczucia bezpieczeństwa społecznego był na jak najwyższym poziomie.

Leave a Reply