Popłynęli Łyną
3 kwietnia 2022
Wystawa Patrzy/My -Odkrywamy TPD
7 kwietnia 2022

Pomoc wciąż priorytetowa

Odkąd rozpoczęła się inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę mówiło się o niezbędnej długofalowej pomocy skierowanej dla społeczności ukraińskiej. I jest to kontynuowane dzięki inicjatywom oddolnym, które motywują mieszkańców m.in. Bartoszyc do aktywności w tym obszarze. Dziś (03.04) można było pomóc poprzez zakup ciast na kiermaszu przygotowanym przez Hufiec ZHP Bartoszyce, tym razem przy Parafii św. Brata Alberta. Zdj. Hufiec ZHP Bartoszyce

Leave a Reply