V parafialny bal charytatywny
23 lutego 2019
W Klubie Podróżnika o Skandynawii
25 lutego 2019

Ruszyła kwalifikacja wojskowa w powiecie

dav

Od dziesięciu lat kwalifikacja wojskowa nie wiąże się z obowiązkowym wcieleniem w szeregi, ale pozostał obowiązek określenia fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej i założenie ewidencji. Stąd od dziś aż do 15 marca na osoby objęte obowiązkiem stawiennictwa Powiatowa Komisja Lekarska czeka w budynku przy ul. Limanowskiego. By usprawnić przebieg kwalifikacji poszczególnym dniom przypisane są osoby z danego miejsca zamieszkania, dlatego warto zwrócić uwagę na wskazaną w wezwaniu datę. Dziś książeczkę wojskową po badaniu i rozmowie odebrali objęci kwalifikacją wojskową mężczyźni z Bisztynka.

Leave a Reply