Ruszył kolejny transport pomocy
17 stycznia 2023
Akademia na Dzień Babci i Dziadka
18 stycznia 2023

Statystycznie wychodzimy na zero

Styczeń sprzyja wszelkim podsumowaniom, czy to w obszarze miejskich lub powiatowych inwestycji, wydarzeń, ale warto również zwrócić uwagę na to, czy jako mieszkańców regionu nas ubywa, czy przybywa. Tym samym w oparciu o informację burmistrza miasta Bartoszyce z działalności przekładanej pod obrady sesji Rady Miasta w roku minionym, wynika że Urząd Stanu Cywilnego odnotował niemal tyle samo urodzeń, co zgonów. Mniej nas może być również z racji emigracji za pracą i lepszymi perspektywami, i oczywiście z racji mniejszej niż w poprzednich latach liczby urodzeń. Dotyczy to całego regionu. W Szpitalu Powiatowym w Bartoszycach w roku 2022 urodziło się 398 noworodków, w tym 213 dziewczynek i 185 chłopców, natomiast w latach poprzednich normą było ponad 600 urodzeń rocznie.

Leave a Reply