Młodzieżowe Forum Partycypacji i Ekonomii Społecznej
14 września 2022
Malarze kontynuują spotkania
16 września 2022

Terminologia ma znaczenie

Potocznie każdy spadek terenu to „rów”. Ale gdy mamy do czynienia z rozwiązaniem jakiegoś problemu, a ten pojawił się przy jednym z ogrodów działkowych, nazewnictwo takiego spadku terenu ma już ogromne znaczenie, bo wiąże się z tym odpowiedzialność zarządzającego. Tym samym problematyczny, bo nie zbierający nadmiaru wody ów rów, to nie rów, a skarpa i to zmienia postać rzeczy, a właściwie problemu, do którego nawiążemy w „Wiadomościach Lokalnych”.

Leave a Reply