Roczna odprawa bartoszyckiej policji
14 lutego 2019
VII sesja Rady Powiatu
15 lutego 2019

Uroczysty apel w SP nr 3

To nie okrągły jubileusz, ale dla szkolnej społeczności nie mniej ważny. Dlatego dziś w Szkole Podstawowej nr 3 ma miejsce uroczyste spotkanie podkreślające 54. rok jak funkcjonuje ta placówka oświatowa w mieście. Apel integruje, bawi i uczy, co było hasłem przewodnim organizacji tego wydarzenia.

Leave a Reply