Złote Gody mieszkańców Gminy Bartoszyce
4 marca 2022
Harcerski koncert patriotyczny
5 marca 2022

XLIX sesja Rady Miasta Bartoszyce

W tzw. trybie nadzwyczajnym zwołana została XLIX sesja Rady Miasta Bartoszyce. Tematem obrad, tak jak w wielu ościennych samorządach, było przyjęcie stanowiska w sprawie rozwiązania umów o partnerstwie, w przypadku Bartoszyc z miastami Pioniersk i Bagrationowsk w Federacji Rosyjskiej. Ponadto radni głosowali nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie.

Leave a Reply