Kwalifikacja wojskowa w powiecie bartoszyckim
26 lutego 2020
Dziki Zachód w kuchni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
27 lutego 2020

XXII Sesja Rady Miasta Bartoszyce

Obrady XXII. sesji Rady Miasta Bartoszyce przebiegły sprawnie z racji pochylenia się radnych nad jednym tematem, który po raz kolejny powrócił pod obrady. Sprawa dotyczyła zaciągnięcia pożyczki na realizację projektu, którego celem jest modernizacja oświetlenia w mieście, to wymagało decyzji Rady po wprowadzeniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Leave a Reply