Z dniem 29 marca 2021 r. kończymy reemisję programów TV w przekazie analogowym.
10 marca 2021
Rusza pracownia rezonansu magnetycznego
12 marca 2021

XXXV sesja Rady Miasta Bartoszyce

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi były tematem XXXV sesji Rady Miasta Bartoszyce, która uwzględniając sytuację epidemiologiczną odbyła się w trybie korespondencyjnym w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Tym samym radni powrócili do tematu z poprzedniej sesji, gdy projekt uchwały został odrzucony do ponownego rozpatrzenia. Wówczas nie było zgodności w głosowaniu za podwyższeniem stawek za odpady zbierane w sposób selektywny i nieselektywny, odpowiednio z 18. na 24 zł i z 36. na 48 zł. Tym razem po uzupełnieniu argumentacji głosowanie również było podzielone, 13. radnych opowiedziała się za przyjęciem proponowanych stawek, co stanowi większość, by uchwała mogła być zrealizowana.

Leave a Reply