Program lokalny TVK Bart-Sat z nowym Redaktorem Naczelnym
25 marca 2021
Spokrewnieni Służbą
26 marca 2021

XXXVI sesja Rady Miasta Bartoszyce

W sali sesyjnej Urzędu Miasta trwają obrady XXXVI sesji Rady Miasta Bartoszyce. Tak jak poprzednio sesja w tym miejscu odbywa się w sposób korespondencyjny, zatem można realizować przedłożony porządek obrad. Dziś (25.03) radni zajmą się częścią sprawozdawczą dotyczącą realizacji zadań jednostek samorządowych, czy miejskich programów profilaktycznych. Ponadto istotą sesji będzie głosowanie nad projektami uchwał.

Leave a Reply