Dzień Seniora
15 listopada 2019
Battle of Barcja Gala K1 w Bezledach
16 listopada 2019

Zjazd Hufca ZHP Bartoszyce

Podsumowanie czteroletniej kadencji, wybór nowego Zarządu, a przy tym gro podziękowań, te punkty wypełniają porządek Zjazdu Hufca ZHP Bartoszyce. Każdy z tych punktów istotny i wymaga uwagi zebranych, bo miniony czas obfitował w trudne chwile, ale te w zdecydowanym stopniu zdominował cały szereg sukcesów co niejednokrotnie podkreślali goście, partnerzy wielu projektów, współpracownicy, przyjaciele i komendant hufca phm. Paweł Wołoch, który kandyduje na kolejną kadencję.

Podziękowanie otrzymała również TVK Bart-Sat. Dziękujemy.

Leave a Reply