Zero waste według s. Arkadii
27 października 2022
48 sesja Rady Miasta Górowa Iławeckiego
28 października 2022

58 sesja Rady Miasta Bartoszyce

Tradycyjnie sprawy różne oraz projekty uchwał są istotnymi punktami trwających (27.10) obrad z udziałem radnych Rady Miasta Bartoszyce. Głosowane będą m.in. zaproponowane zmiany w budżecie, w tym zwiększenie wydatków pod potrzeby szkoły muzycznej, czy po raz kolejny powracający pod obrady temat wydatków związanych z działalnością BOSiR-u. Ponadto radni głosować będą nad zmianą kosztu jednej godziny usług opiekuńczych, czy też zmianą dotyczącą regulaminu wynagrodzeń w grupie zawodowej nauczycieli. Obrady poprzedziło wystąpienie dowódcy 20 Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej.

Leave a Reply