Cesarskie Chiny według H. Romanowskiego
20 stycznia 2020
XXI sesja Rady Miasta Bartoszyce
23 stycznia 2020

Forum Organizacji Pozarządowych

W sali sesyjnej Urzędu Miasta trwa Forum Organizacji Pozarządowych. Tematem istotnym jest nabór wniosków do ogłoszonych konkursów na realizację zadań własnych gminy zleconych organizacjom pozarządowym w kilku zakresach, w tym sportu, kultury czy promocji zdrowia. Zainteresowanie spotkaniem jest dość duże, bowiem jest to okazja do poznania szczegółów konkursów, kwestii formalnych i ostatecznie sprawozdań.

Komentarze są wyłączone.