Forum Organizacji Pozarządowych
21 stycznia 2020
Autobusem po Szwajcarii
27 stycznia 2020

XXI sesja Rady Miasta Bartoszyce

Dziś na XXI sesji obradują radni miejscy. Jednym z punktów sesji będzie głosowanie nad przedłożonymi projektami uchwał. Dotyczyć ono będzie decyzji w sprawie m. in. opłat za przyjęcie odpadów przez ZGO, czy opłat związanych z handlem na terenie nowego targowiska.

Leave a Reply