Teatr zawsze mile widziany
4 lutego 2022
III Turniej Miejski
12 lutego 2022

Fragmenty miasta poddane pod dyskusję

Dziś (10.02) w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie w sprawie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla dwóch fragmentów miasta Bartoszyce. Chodzi o teren po byłych warsztatach przy ul. Bema oraz teraz przy ul. Pieniężnego, których zmianie miałaby ulec funkcja użytkowa, z przemysłowej na mieszkalną. Temat kontynuowany jest od 2019 roku, a dyskusja do sprawy wniosła kolejne uwagi, które zostaną uwzględnione w rozpatrywanym przez radnych projekcie uchwały. Szczegóły we wtorkowych „Wiadomościach Lokalnych”.

Leave a Reply