Mini Playback Show
4 lutego 2022
Fragmenty miasta poddane pod dyskusję
10 lutego 2022

Teatr zawsze mile widziany

Najwdzięczniejsza, bo najmłodsza publiczność wypełniła salę BDK, by wziąć udział w spotkaniu z aktorami z Teatru Krak – Art. Tym samym teatralnie podsumowano kończące się ferie. I choć na zewnątrz śladu po zimie nie ma, to spektakl zatytułowany „Lodowa Kraina” trochę tej zimy dostarczył, bawiąc i rozczulając bardzo aktywną publiczność.

Leave a Reply