Strategia rozwoju miasta poddana konsultacjom
13 kwietnia 2022
Trwa kwalifikacja wojskowa
14 kwietnia 2022

Szkoła przyjazna uchodźcom

Może i trzeba było przeorganizować pracę w Szkole Podstawowej nr 8, zwiększyć liczebność w klasach, ale dla tej nowej grupy uczniów z Ukrainy z pewnością było warto to zrobić. Każdy dzień pełen jest radości z możliwości edukacji, nauki języka polskiego, a nawet ukraińskiego, bowiem przybyłe do Bartoszyc dzieci z terenów objętych wojną pochodzą z różnych kulturowo rejonów Ukrainy.

Leave a Reply