Szkoła przyjazna uchodźcom
13 kwietnia 2022
LV sesja Rady Powiatu Bartoszyckiego
15 kwietnia 2022

Trwa kwalifikacja wojskowa

Do 29. kwietnia w budynku Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przy ul. Listopada 11 trwa kwalifikacja wojskowa obejmująca przede wszystkim mężczyzn z rocznika 2003. Każda gmina czy miasto Powiatu Bartoszyckiego przypisany ma inny dzień, o czym w zawiadomieniu poinformowani zostali objęci obowiązkiem stawiennictwa. Przypominamy, choć za kwalifikacją nie idzie wezwanie poboru do wojska, to jej określenie jest obowiązkiem, z którego wywiązać się muszą osoby wskazane w imiennym zawiadomieniu.

Leave a Reply