XLI sesja Rady Miasta Górowo Iławeckie
30 marca 2022
Konkurs wiedzy o sporcie
30 marca 2022

Umowy na realizację projektów podpisane

W Starostwie Powiatowym (29.03) odbyło się oficjalne podpisanie umów na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym. To efekt ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Bartoszyckiego konkursu, na który wpłynęło 18. ofert od 14. organizacji na łączną kwotę 135.407,00 zł. Natomiast w tym roku na zgłoszone projekty przeznaczono 50.500,00 zł. Z tych środków uda się zrealizować zadania w czterech obszarach: ekologii, ochrony i promocji zdrowia, przedsiębiorczości, wspierania kultury fizycznej.

Leave a Reply