Wyspy szczęśliwe w Klubie Podróżnika
28 marca 2022
Umowy na realizację projektów podpisane
30 marca 2022

XLI sesja Rady Miasta Górowo Iławeckie

Dziś (30.03) w sposób stacjonarny odbywa się XLI sesja Rady Miasta Górowo Iławeckie. Obrady skupione są wokół przyjętego przez radnych porządku obrad i dotyczą m.in. oceny stanu bezpieczeństwa Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach, organizacji Dni Górowa Iław. 2022, sprawozdania z działalności Ośrodka Kultury. Radni głosować będą ponadto nad przedłożonymi uchwałami, w tym rozpatrzą wprowadzony pod obrady projekt uchwały dotyczący udzielenia pomocy rzeczowej partnerskiej Gminie Horochiv na Ukrainie.

Leave a Reply