Ósmoklasiści gotowi do egzaminu
23 maja 2023
Rachunek podcina skrzydła
24 maja 2023

Zakład Karny w Kamińsku ze sztandarem

Od dziś (24.05) Zakład Karny w Kamińsku jest w posiadaniu sztandaru. Symbolu, który będzie reprezentował jednostkę penitencjarną na zewnątrz, utożsamiał z nią funkcjonariuszy, pełnił rolę strażnika wartości. Uroczystości przekazania sztandaru Zakładowi Karnemu w Kamińsku odbyły się na bartoszyckiej starówce w towarzystwie funkcjonariuszy oraz ich przełożonych w osobach: Katarzyna Frydrych – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, gen. Andrzej Leńczuk z-ca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz por. Radosław Markuc dyrektor Zakładu Karnego w Kamińsku, a także obecnością wielu zaproszonych gości.

Leave a Reply