14 stycznia 2021

Optymistyczne wyniki nauczycieli testowanych w kierunku Covid-19

Jutro poznamy ostateczne wyniki akcji dotyczącej pobierania wymazów od nauczycieli w kierunku badania obecności koronawirusa. Testy były bezpłatne i dobrowolne, objęły tak […]
13 stycznia 2021

Plac dworcowy stał się placem budowy

Trwa przebudowa dworca kolejowego w Bartoszycach. To inwestycja realizowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, a jej koszt to […]
8 stycznia 2021

Udało się, pasowanie mają za sobą

Dłużej niż zwykle (oczywiście powodem pandemia) na ten uroczysty moment pasowania na przedszkolaka czekały najmłodsze dzieci z Przedszkola Integracyjnego nr 4. Ślubowanie […]
5 stycznia 2021

Strach wpłynął na diagnostykę chorób

W dobie pandemii normalnym zjawiskiem jest koncentracja uwagi na źródle zakażenia, w tym przypadku Covid-19. Niebezpiecznym zjawiskiem stała się jednocześnie rezygnacja pacjentów […]