30 października 2020

Znicze już dziś roświetliły cmentarze

Zwykle mieniące się blaskiem zniczy groby na cmentarzach tak bogato wyglądały zwykle 1. listopada, jednak dziś mamy zupełnie inną rzeczywistość. Ogłoszone nowe […]
30 października 2020

Bisztyneckie słowno-muzyczne zaduszki…. w sieci

Pandemia w pewien sposób pokrzyżowała plany organizatorowi, Ośrodkowi Kultury i Aktywności Lokalnej w Bisztynku, który rokrocznie przygotowuje słowno-muzyczne zaduszki, by mieszkańców wprowadzić […]
30 października 2020

Nowy model obsługi podatnika

Już od 26. października w Urzędzie Skarbowym w Bartoszycach działa nowy model obsługi podatnika. To z jednej strony dostosowanie się do czasu […]
29 października 2020

XXX sesja Rady Miasta Bartoszyce

Rozpoczęły się obrady XXX sesji Rady Miasta Bartoszyce. Porządek obrad przewiduje głosowanie nad przedłożonym projektami uchwał. Nie wszystkie z nich będą rozpatrywane, […]