7 listopada 2022

Logopedia otwarta na nowe techniki

Ponad 700 placówek bierze udział w realizowanym od września projekcie edukacyjnym „Edumuz w logopedię”. Oparty jest on na wprowadzeniu w profilaktykę logopedyczną […]
7 listopada 2022

Oby takich uroczystości było jak najwięcej

Promesy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatu bartoszyckiego i lidzbarskiego, by mogły kontynuować swą aktywność w obszarze bezpieczeństwa, awanse na wyższe stopnie […]
3 listopada 2022

Projekty szansą na innowacyjne działania

Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych w Bartoszycach dzięki realizowanym projektom (tym razem współfinansowanym przez Starostwo Powiatowe w Bartoszycach) poszerza swą ofertę zajęć. Nie […]
2 listopada 2022

64 sesja Rady Powiatu Bartoszyckiego

Na wniosek Zarządu Powiatu zwołano obrady 64 sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Powodem zwołania sesji było głosowanie nad zmianami budżecie, które wynikały z […]