27 lutego 2020

Dziki Zachód w kuchni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

Tytułowe spotkanie w kuchni SOSW w Bartoszycach, wychowanków i przedstawicieli Klubu Rotary Bartoszyce-Lidzbark Warm. za każdym razem zaskakuje. Emocje wzbudza wystrój, tematyka […]
27 lutego 2020

XXII Sesja Rady Miasta Bartoszyce

Obrady XXII. sesji Rady Miasta Bartoszyce przebiegły sprawnie z racji pochylenia się radnych nad jednym tematem, który po raz kolejny powrócił pod […]
26 lutego 2020

Kwalifikacja wojskowa w powiecie bartoszyckim

Do 13. marca w budynku stołówki szkolnej ZSP nr 1 przy ul. Limanowskiego w Bartoszycach pracę swą kontynuować będzie Powiatowa Komisja Lekarska […]
21 lutego 2020

XIX sesja Rady Powiatu Bartoszyckiego

W sali sesyjnej Starostwa Powiatowego trwają obrady XIX sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Porządek obrad skupił się wokół tematu oświaty i szeregu projektów […]