22 maja 2019

I Gminne Forum Aktywności Lokalnej

Gmina Bartoszyce jest społecznie aktywna, co przekłada się na pozytywne zmiany jakie zachodzą w poszczególnych miejscowościach. Zmienia się otoczenie, ale również społeczność, […]
21 maja 2019

Charytatywny trening z Kuźniakami

Dopiero co opadły emocje po wyjątkowo sportowym weekendzie, a już bracia Kuźniak powrócili na salę do swego trenera. Oczywiście na trening, tyle […]
21 maja 2019

X sesja Rady Miasta Bartoszyce

Zmiany w budżecie były tematem obrad X sesji Rady Miasta, które dotyczyły tzw. kaucji niezbędnej, by Gmina Miejska Bartoszyce mogła złożyć pozew […]
21 maja 2019

Rzecznik Praw Obywatelskich z wizytą w Bartoszycach

Po raz pierwszy mieszkańcy Bartoszyc i okolic mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusji na temat obowiązujących praw obywateli. Spotkanie było istotne ze […]